Úvod Ostatné Chcete vedieť, prečo sú splachovacie toalety naozaj dôležité? Pozrite si 5 hlavných...

Chcete vedieť, prečo sú splachovacie toalety naozaj dôležité? Pozrite si 5 hlavných dôvodov

89
Toaleta
Splachovacie toalety by sme nemali brať ako samozrejmosť Foto: Rawpixel.com.

Splašková voda z toaliet obsahuje približne 10-násobne viac energie, než je potrebné na jej úpravu, napriek tomu naďalej znečisťuje najmä rieky

Tento článok možno celkom neladí s obsahom nášho serveru. Píšeme však o spotrebičoch a zariadení domácností, ktoré mnohí pokladajú za úplnú samozrejmosť. Preto nezaškodí, ak si pripomenieme, že mnohé z nich sú ešte pre milióny ľudí nedostižným luxusom. Aj preto by sme si ich mali vážiť viac a pristupovať k nim, k ich používaniu a aj recyklácii zodpovednejšie.

Príkladom môžu byť toalety, niektoré zaujímavé údaje zverejnil server LiveScience.com.  V súčasnosti napríklad ešte stále viac než jedna tretina ľudí využíva klasické latríny a tento pomer sa podľa predikcií nijako nezmení ani v najbližších desiatkach rokov. Ibaže v ich priebehu, konkrétne do roku 2100 sa zvýši celosvetová populácia na 11 miliárd ľudí.  To by znamenalo, že takmer 4 miliardy ľudí nebudú mať prístup k splachovacím záchodom.  Na to, akú úlohu hrajú splachovacie toalety v našich životoch sa pozreli vedci.

  1. Ochrana zdravia

Táto funkcia splachovacích toaliet sa nám možno zdá samozrejmá, no pozrime sa na niektoré fakty.  Takmer dve a pol miliardy ľudí dnes nemá prístup k splachovacím záchodom. To značí, že splašky z nich sa zakopávajú v blízkosti obydlí alebo po vyčrpaní latrín končia v riekach, respektíve tam trativodmi priamo odtekajú. To značí napríklad, že podľa údajov  Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) do indickej rieky Ganga odteká každú minútu približne 1,1 milióna litrov splaškov a splaškami znečistenej vody.

odpad okolo slamu na Haiti, veľkú časť z neho tvoria plastové sáčky s exkrementami. Foto: Rémi Kaupp

Kontaminovaná voda spôsobuje napríklad hnačkové ochorenia, k akým patrí aj cholera a ktoré postihujú mnoho ľudí. V roku 2012 spôsobili silné dažde povodne v Sierra Leone a Guinei. A pri nich skončil obsah latrín v riekach a kontaminoval aj pitnú vodu. Následne vypukla epidémia cholery, ktorou sa nakazilo približne 25-tisíc ľudí, štyristo z nich zomrelo.

Choroby spôsobené kontamináciou fekáliami sú príčinou podvýživy, nízkej pôrodnej hmotnosti, kognitívnych problémov a spomaleného rastu.

  1. Predchádzanie slepote
Trachóma – najčastejšia príčina infekčnej slepoty. Foto: Amref Health

Trachóma (egyptská oftalmia) je najčastejšou príčinou infekčnej slepoty na svete. Spôsobuje ju baktéria Chlamydia trachomatis (ktorá je zodpovedná aj za niektoré pohlavné choroby) a vytvára charakteristické zhrbolatenie vnútorného povrchu očných viečok. Celosvetovo asi 40 miliónov ľudí trpí aktívnou infekciou a asi 8 miliónov je kvôli nej zrakovo postihnutých. Prenáša ju muška, rozmnožujúca sa výlučne na ľudských výkaloch.

  1. Bezpečnosť žien

Tento problém taktiež súvisí skôr s rozvojovými krajinami. Na miestach bez toaliet musia ženy chodiť ďalej od obydlí, aby sa uľavili, čo ich vystavuje riziku sexuálneho násilia. Nie je to vôbec ojedinelá záležitosť. Mnoho žien v takýchto krajinách preto na potrebu používa plastové vrecká, ktoré uchovávajú v domoch. Tie sú živnou pôdou pre nepríjemné mikróby, ako napríklad baktéria zodpovedná za trachóm spôsobujúci slepotu.

  1. Podpora školskej dochádzky

Hovoriť o intímnych záležitostiach, vrátane hygieny, je ešte na mnohých miestach tabu, najmä medzi ženami. Mladé dievčatá môžu prestať chodiť do školy, ak v budove chýbajú ​​toalety, vyhradené len pre mne, čo nakoniec obmedzuje ich prístup k vzdelaniu.

Možno sa vám to zdá pritiahnuté za vlasy a riešenie vyzerá jednoducho – dostupné verejné toalety. Keď ich však nainštalovali v indickom Bhopále, urobili zároveň v roku 2008 štúdiu, týkajúcu sa ich využívania. A zistilo sa, že na ne chodí viac než dvakrát toľko mužov, než žien. Tie sa tam jednoducho hanbili chodiť a naďalej uprednostňovali provizórne riešenia.

  1. Úspora energie

A aby sme nezabudli aj na niektoré technické fakty.  Odpad z toaliet obsahuje v biochemickej forme asi 10-násobok energie, potrebnej na jej úpravu. Vedci a inžinieri vyvíjajú spôsoby spracovania odpadovej vody s cieľom šetriť energiu a regenerovať pitnú vodu.

Napríklad nadácia Billa a Melindy Gatesových iniciovala projekt Reinvent the Toilet Challenge, ktorého cieľom je vývoj toaliet bez vody, nevyžadujúcich kanalizáciu a elektrinu, pričom náklady, a náklady na jednu by boli nižšie ako päť centov na deň.