Úvod Quanta SMART Dyson bude celosvetovo skúmať vplyv súčasnej pandémie na ovzdušie

Dyson bude celosvetovo skúmať vplyv súčasnej pandémie na ovzdušie

69
Dyson

Účastníci tohto projektu budú v 14 mestách po celom svete nosiť senzormi vybavený smart-batoh spoločnosti Dyson pre meranie kvality ovzdušia.

Začína celosvetový projekt využívajúci prenosnú technológiu monitorovania ovzdušia na preskúmanie zmien jeho kvality  v mestách počas a po období pandémie COVID-19.Účastníci tohto projektu budú v 14 mestách po celom svete nosiť batoh spoločnosti Dyson pre meranie kvality ovzdušia. Pomocou neho budú zhromažďovať komplexné údaje o kvalite ovzdušia počas a po pandémii.

Batoh spoločnosti Dyson pre kvalitu ovzdušia, ktorý bol vyvinutý pre výskumnú štúdiu s Kings College London a Greater London Authority, má zabudované senzory, batériu a GPS, ktoré umožňujú zhromažďovanie údajov na cestách. Technici navrhli prenosné monitorovacie zariadenie vzduchu tak, aby boli menšie, ľahšie a prenosnejšie. Stále pritom presne zachytávajú expozíciu PM2,5, PM10 a VOC a NO2.

Globálny projekt pokrýva tri kontinenty a 14 miest, medzi ktoré patria Londýn, New York, Dillí a Miláno. Zhromaždené údaje sa porovnajú s údajmi o senzoroch kvality miestneho mesta a údajmi o kvalite vzduchu v interiéri z pripojených čističiek Dyson, aby sa vytvoril obraz o zmenách kvality ovzdušia v mestách na celom svete počas tohto obdobia.

Prvá fáza bude zahŕňať účastníkov, ktorí nosia batoh, aby zhromažďovali údaje o kvalite vzduchu počas pandémie. V súlade s pokynmi miestnej vlády budú účastníci nosiť batoh počas povoleného cestovania, či už ide o návštevu obchodu s potravinami, denné cvičenie alebo dochádzanie kľúčového pracovníka. Tieto údaje nám poskytnú prehľad o kvalite ovzdušia, ktorej je účastník vystavený v typický deň počas pandémie.

Dyson
Dyson batoh na meranie kvality ovzdušia
Druhá fáza

Po zrušení obmedzení v mestách sa začne druhá fáza. Účastníci budú cestovať s batohom na tej istej trase, ako cestovali počas pandémie. Tak zaznamenajú druhý set snímok s emisiami vystavený mimo obdobia pandémie. Inžinieri spoločnosti Dyson porovnajú tieto dva súbory údajov, aby lepšie porozumeli účinku karantény na každodennú expozíciu jednotlivcov žijúcich v mestách v kvalite ovzdušia.

Aby sa zabezpečila presnosť údajov senzora vonkajšieho batohu, zhromažďovať sa budú aj údaje z mestských monitorovacích staníc s cieľom ďalej potvrdiť zistenia. Dyson pomocou anonymizovaných údajov z pripojených čističiek, ktorých je na celom svete dohromady už viac ako 1,9 milióna, preskúma aj širšie trendy úrovne znečistenia ovzdušia v tomto období v interiéroch.

Kombinované súbory údajov pomôžu naznačiť vplyv karantény na vnútorné a vonkajšie znečistenie ovzdušia v mestách po celom svete, podporené zisteniami z už existujúcej statickej siete snímačov kvality vonkajšieho vzduchu. Dostupné údaje o kvalite vonkajšieho ovzdušia z týchto zdrojov naznačujú zníženie hladín NO2 vo veľkých mestách s karanténou, pravdepodobne v dôsledku poklesu naftových vozidiel na cestách. Viac informácií o projekte nájdete na webe spoločnosti Dyson.