Úvod Inteligentná infraštruktúra E-schránky: Dnes bola spustená druhá vlna ich aktivácie

E-schránky: Dnes bola spustená druhá vlna ich aktivácie

32
e-schránky
Foto: Andrea Piacquadio, Pexels

E-schránky budú v druhej vlne aktivované hlavne právnickým osobám, ako sú nadácie, neziskové organizácie, cirkevné organizácie, záujmové združenia a politické strany.

Druhá vlna spustí e-schránky pre právnické osoby, ktoré nie sú evidované v Obchodnom registri, ale sú zapísané v iných registroch. Dotkne sa to takmer 80.000 právnických osôb, ako sú nadácie, neziskové organizácie, cirkevné organizácie, záujmové združenia či politické strany.

Na prístup do elektronickej stránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód a príslušné certifikáty – to všetko si štatutári môžu vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. (Všetky dôležité info o tejto téma nájdete na stránke Slovensko.sk)

Od 1. júna budú aktivované schránky nadáciám, neinvestičným fondom, neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby, občianskym združeniam, odborovým a zamestnávateľských organizáciám, politickým stranám a hnutiam, záujmovým združeniam právnických osôb a organizáciám s medzinárodným prvkom. V prípade, že tieto organizácie ešte štátnu e-schránku nepoužívajú a nemajú ju aktivovanú na doručovanie, stane sa tak najneskôr na desiaty deň. Teda organizáciám, ktorých schránky budú zriadené 1. júna, už môžu byť 11. júna do schránky doručované úradné rozhodnutia.

Štatutári by si mali skontrolovať údaje, ktoré štátu odovzdali pri zápise do príslušného registra. Ak by údaje neboli kompletné či aktuálne, štatutár sa nemusí do schránky dostať. Aktuálne Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) eviduje viac ako 43 270 schránok, ktoré nemajú kompletné informácie o štatutároch, a teda sa do nich štatutári nedostanú.

V ďalšom kroku štát plánuje aktivovať e-schránky aj organizáciám v registroch poľovníckych organizácií, škôl a regionálneho školstva, pozemkových spoločenstiev, záujmových združení fyzických osôb bez právnej spôsobilosti, miestnych jednotiek bez právnej spôsobilosti, verejných výskumných inštitúcií a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov.