Úvod Quanta SMART ESET prispeje na prístroj, schopný spraviť denne 4000 testov na COVID-19

ESET prispeje na prístroj, schopný spraviť denne 4000 testov na COVID-19

55
covid-19
Za obmedzenie kvality videa môže koronavírus a s ním súvisiaci nápor na sieť.

Nadácia ESET  zriadila „Fond na podporu účinnej diagnostiky a prevencie ochorenia COVID-19“, do ktorého spoločnosť ESET prispeje sumou 300-tisíc eur.

Suma na boj proti COVID-19 bude v prípade potreby neskôr navýšená. Cieľom novovzniknutého fondu je v prvej fáze zabezpečiť potrebné vybavenie pre skvalitnenie diagnostiky a zavedenie plošného testovania na Slovensku.

„Fond na podporu účinnej diagnostiky a prevencie koronavírusu sme zriadili, pretože sme presvedčení, že len systematický vedecký prístup nám pomôže zvládnuť túto epidémiu. Zároveň je nevyhnutné, aby sme už dnes mysleli dopredu a pristúpili ku krokom na opätovné naštartovanie ekonomiky. Plošné a systematické testovanie obyvateľstva pomôže pri návrate zamestnancov do pracovného procesu a tým pomôže aj slovenskej ekonomike,“ vysvetľuje Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

covid-19
Roche cobas 8800 System zvláda 4000 testov denne.

Nadácia ESET cez fond podporí nákup vysokoúčinných diagnostických prístrojov, vývoj systémov na efektívnejšiu on-line diagnostiku, alebo prispeje na náklady spojené s ich prevádzkou či s odoberaním a prevozom vzoriek. Finančnú podporu môžu získať verejné aj súkromné zdravotnícke diagnostické inštitúcie a laboratóriá pôsobiace na Slovensku, ktoré majú oprávnenie na diagnostiku tohto typu, alebo na odoberanie a prevoz vzoriek súvisiacich s vírusom SARS-CoV-2. Tieto inštitúcie môžu kontaktovať Nadáciu ESET na adrese nadacia@eset.sk.

covid-19
Počet krvných testov,ktoré zvláda prístroj Roche cobas 8800 System.

„Po prvých diskusiách uvažujeme o spolufinancovaní nákupu prístroja Roche cobas 8800 System, alebo o spolufinancovaní jeho prevádzky. Tento prístroj je schopný robiť real-time RT-PCR testy za nižšiu jednotkovú cenu a kratší čas, v automatickom režime. Dokáže vyhodnotiť až 4-tisíc vzoriek za jediný deň. Budeme hľadať partnera, ktorý by tento prístroj prevádzkoval ,“ objasňuje odborný garant fondu Robert Mistrík.