Úvod Ekonomika a akvizície Európska komisia prehrala dôležitý spor so spoločnosťou Apple

Európska komisia prehrala dôležitý spor so spoločnosťou Apple

97
apple

Všeobecný súd Európskej únie dal koncernu Apple a Írsku za pravdu v daňovom spore s Európskou komisiou (EK).

Súd anuloval rozhodnutie EK, podľa ktorého musí Apple v Írsku doplatiť na daniach rekordných 13 miliárd eur. Podľa súdu sa EK nepodarilo dokázať, že daňové dohody Írska s americkým koncernom boli nezákonnou štátnou pomocou. EK v auguste 2016 rozhodla, že írska vláda poskytla Apple nezákonné úľavy na daniach a Írsku nariadila, aby od koncernu vybrala doplatok 13 miliárd eur. EK vtedy uviedla, že Írsko umožnilo počas mnohých rokov platiť podstatne nižšie dane než iné firmy. Napríklad v roku 2014 zaplatil Apple zo svojich európskych ziskov daň vo výške 0,005 %.

Írska vláda a Apple sa neskôr odvolali proti rozhodnutiu EK a teraz im dal Všeobecný súd Európskej únie za pravdu. Všetky strany sa proti rozhodnutiu môžu do dvoch mesiacov odvolať. Apple rozhodnutie súdu privítala. Komisia ešte v roku 2016 napadla dve daňové rozhodnutia írskej vlády, z januára 1991 a mája 2007, ktoré boli v prospech spoločností Apple Sales International (ASI) a Apple Operations Europe (AOE). Obe spoločnosti boli založené v Írsku, ale neodvádzajú dane v tejto krajine.

EK napadla metódy používané spoločnosťami ASI a AOE na určenie ich zdaniteľného zisku v Írsku, ktoré sa týkajú obchodnej činnosti ich príslušných írskych pobočiek. Daňové rozhodnutie z roku 1991 zostalo v platnosti až do roku 2007, keď bolo nahradené daňovým rozhodnutím z roku 2007. Daňové rozhodnutie z roku 2007 zostalo v platnosti až do zavedenia novej obchodnej štruktúry spoločnosti Apple v Írsku v roku 2014.

Eurokomisia usúdila, že tieto daňové rozhodnutia predstavujú štátnu pomoc, ktorú Írsko poskytlo neoprávnene a označila ich za nezlučiteľné s pravidlami vnútorného trhu EÚ, pričom požadovala vrátenie predmetnej pomoci. Podľa výpočtov EK poskytlo Írsko spoločnosti Apple nezákonné daňové výhody vo výške 13 miliárd eur. Írsko, rovnako ako aj spoločnosti ASI a AOE žiadali, aby Všeobecný súd EÚ (prvostupňový súd) toto rozhodnutie zrušil.

Stredajším rozsudkom Všeobecný súd rozhodol v neprospech Európskej komisie. Podľa súdu nesprávne uviedla, že spoločnostiam ASI a AOE boli priznané selektívne ekonomické výhody, a teda aj štátna pomoc. Súd sa domnieva, že EK sa nepodarilo preukázať metodologické chyby v sporných daňových rozhodnutiach, ktoré by viedli k zníženiu zdaniteľného zisku ASI a AOE v Írsku. Hoci súd uviedol, že ľutuje neúplnú a niekedy nekonzistentnú povahu napadnutých írskych daňových rozhodnutí, nedostatky zistené eurokomisiou samy osebe nepostačujú na preukázanie existencie výhody.