Úvod Ostatné IT Fitness test: Začalo najrozsiahlejšie testovanie IT zručností, určené je všetkým!

IT Fitness test: Začalo najrozsiahlejšie testovanie IT zručností, určené je všetkým!

64
IT Fitness

IT Fitness test môže absolvovať ktokoľvek a vôbec nie nie jednoduchý – v uplynulom roku bola úspešnosť účastníkov vo veku nad 15 rokov dokonca pod hranicou 50 percent

Keď sme uviedli, že úspešnosť účastníkov, ktorí absolvovali IT Fitness test bola pod hranicou 50 percent, tak tým nechceme strašiť.  Práve naopak, chceme týmto upozorniť, že IT Fitness Test nepatrí k tým narýchlo spracovaným a určeným len na zábavu, aké nájdete v mnohých iných médiách. Ide v skutočnosti o test, na ktorý si treba vyhradiť dostatok času, oplátkou zaň však získate naozaj realistický a pomerne komplexný pohľad na to, ako sa v informačných technológiách vyznáte, ako dokážete analyzovať a vyhodnocovať relevantnosť informácií, v čom sú vaše slabiny a naopak – silné stránky.

Test má dve úrovne obtiažnosti. Pre žiačky a žiakov základných škôl je pripravená prvá verzia testu, ktorá overí IT zručnosti nevyhnutné pri štúdiu na stredných školách. Druhá verzia je prioritne určená cieľovej skupine starších ako 15 rokov a overí zručnosti, ktoré sú zamerané na pokročilejšie znalosti a IT gramotnosť, ktorá je dôležitou konkurenčnou výhodou pre uplatnenie sa na pracovnom trhu.

Iná situácia

Tento rok prichádza test v neštandardnej situácii, zapríčinenej koronavírusom. Otázky v ňom preto o niečo viac reflektujú špecifiká, ktorá so sebou priniesla, najmä potrebu intenzívnejšie a komplexnejšie využívať online digitálne komunikačné a kolaboračné nástroje, takže k nim smeruje aj viac otázok. Samozrejme, všetky sú prispôsobené konkrétnej vekovej skupine.

IT Fitness
Takto vyzerá certifikát, ktorý záískate po absolvovaní testu.

Test je odporúčaný hlavne základným a stredným školám, pretože dokáže nastaviť zrkadlo nielen úrovni vedomostí ich žiakov, ale aj úrovni ich kritického myslenia, ukazuje ako vyhodnocujú informácie, posudzujú ich kvalitu, dôveryhodnosť a pravdivosť, učí ich prepájať poznatky z viacerých oblastí a uvažovať v širších súvislostiach, hľadať chyby, riešiť neštandardné problémové úlohy a analyzovať hotové riešenia problémov.

A na záver niekoľko praktických informácií. Otestovať sa môžete priamo na webe www.itfitness.sk, celý test vám zaberie približne 30 až 45 minút a po jeho absolvovaní si môžete vytlačiť certifikát, ktorý možno priložiť napríklad k životopisu pri žiadosti o zamestnanie.