Úvod Ostatné Je známy prvý lauerát ocenenia ESET Science Award, spolu s ním získal...

Je známy prvý lauerát ocenenia ESET Science Award, spolu s ním získal aj stotisíc eur

82
Historicky prvým laureátom ESET Science Award sa stal Ján Tkáč. Foto: ESET Science Award, Linda Kisková Bohušová

Víťazovi cenu predal predseda poroty a nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu Erwin Neher

Ocenenie ESET Science Award vzniklo z iniciatívy Nadácie ESET ešte minulý rok s cieľom vyzdvihnúť, oceniť a v neposlednom rade aj spropagovať osobnosti slovenskej vedy, ktorých prínos je významný nielen pre Slovensko, ale aj v medzinárodnom meradle.

Jeho historicky prvým laureátom sa stal Ján Tkáč. Ten pôsobí v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. Venuje sa výskumu včasnej diagnostiky rakoviny prostaty. Princíp, z ktorého vychádza, sú zmeny zloženia cukrov na povrchu buniek. Práve to ukazuje najrôznejšie fyziologické procesy, ale aj niektoré ochorenia.

V budúcnosti by sa so svojím tímom chcel sústrediť aj na diagnostiku ďalších onkologických ochorení, napríklad rakoviny prsníka. Samotný diagnostický set na detekciu rakoviny prostaty by mal pripomínať tehotenský test, kde sa však na analýzu nepoužije moč, ale kvapka krvi.

Prví laureáti ocenia ESET Science Award boli vyhlásení v piatok 18. novembra v Bratislave. Foto: ESET Science Award, Linda Kisková Bohušová

Ján Tkáč získal v roku 2012 ako vôbec prvý vedec na Slovensku prestížny European Research Council Starting grant zameraný na využitie nanotechnológií v glykomike. O šesť rokov neskôr dostal opäť ako prvý a zatiaľ jediný Slovák grant European Research Council Proof of Concept zameraný na komercializáciu diagnostických setov na  skorú diagnostiku rakoviny prostaty. Na tento účel založil so svojím tímom start-up Glycanostics.

Ďalšie ocenenia

Zároveň boli vyhlásené aj ďalšie dve ocenenia ESET Science Award – Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Prvé získala Ľubomíra Tóthová, druhé Tomáš Vinař.

Ľubomíra Tóthová pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Skúma, ako sa sliny dajú využiť v skorej neinvazívnej diagnostike rôznych chorôb, a rieši aj poruchy obličiek pri infekcii močových ciest. Tieto dve oblasti výskumu sa snaží prepojiť hľadaním biomarkerov, vďaka ktorým by bolo možné včas diagnostikovať a monitorovať zlyhanie obličiek. Výsledkom by mal byť diagnostický test pre zlyhanie obličiek zo slín.

Tomáš Vinař pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a zaoberá sa bioinformatikou.  To je vedecká disciplína na pomedzí informatiky a biológie. Aktuálne pracuje na problémoch súvisiacich so sekvenovaním genómov pomocou prvých vreckových sekvenčných prístrojov. Nové metódy, ktoré vyvíja, umožnia v budúcnosti využívať tieto zariadenia priamo v nemocniciach a ambulanciách a napomôžu tak napríklad rýchlej identifikácii mikrobiálnych infekcií, čo je kľúčový predpoklad pre nasadenie správnej, cielenej liečby.

Víťazov prvých dvoch kategórií vybrala porota, zložená zo špičkových vedcov.  Jej predsedom bol nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu Erwin Neher, švajčiarska fyzička Ursula Keller, maďarský matematik László Lovász, nemecký biológ Carl-Philipp Heisenberg a americký technológ Christopher Csíkszentmihályi. O laureátovi kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodli zástupcovia slovenských vedeckých univerzít.