Úvod Quanta SMART Jedna kontajnerová loď vyprodukuje toľko emisií síry, ako 59 miliónov naftových áut

Jedna kontajnerová loď vyprodukuje toľko emisií síry, ako 59 miliónov naftových áut

1443
Námorné lode budú od budúceho roku vypúšťať menej emisií síry. Foto: Skitterphoto

Od budúceho roku by mali byť lode ekologickejšie, emisie síry by sa mali znížiť až o 85 percent.  Prepravci budú musieť zaviesť filtračné systémy, alebo nahradiť ťažké vykurovacie oleje.

Takmer každý politik a ekológ dnes kritizuje  osobné autá a najmä SUV. Faktom však je, že oveľa viac emisií CO2 produkuje poľnohospodárstvo a priemysel, najmä hnedouhoľné elektrárne, s ktorými má veľký problém napríklad Nemecko. A keď sme už pri doprave – netreba zabúdať na lode. Jedna zaoceánska kontajnerová loď ich vyprodukuje toľko, ako 59 miliónov nových dieslových áut. Ak sa vám to zdá pritiahnuté za vlasy, na tomto odkaze nájdete prepočet.

Zdroj: CADMATIC

Prevádzka lodí by mala byť od januára 2020 ekologickejšia. Do platnosti totiž vstúpia nové usmernenia Medzinárodnej námornej organizácie (IMO). Od lodí bude vyžadované zníženie emisií oxidov síry až o 85 %.

Vzťahuje sa to na všetky typy palív, ktoré využívajú lode plaviace sa na otvorenom mori  – teda kontajnerové lode, tankery, nákladné a veľké výletné, ktoré využívajú na pohon nejaký druh námorného paliva, (marine fuel oil). IMO 2020 reguluje limit pre obsah síry v týchto palivách na 0,5 % z pôvodných 3,5 %. Podľa iných prepočtov medzinárodná námorná preprava každoročne vyprodukuje približne miliardu metrických ton oxidu uhličitého.

Čítajte viac:

Môžu elektronické cigarety spôsobiť užívateľom smrť? Prvé príčiny série úmrtí v USA vedci odhalili

Lodní prepravcovia sa budú musieť novým pravidlám prispôsobiť buď tak, že aj naďalej budú využívať ťažké vykurovacie oleje a k motorom pridajú čističe systému, podobné automobilovým katalyzátorom, alebo prejdú na alternatívne palivá, napríklad skvapalnený zemný plyn, palivá s nízkym obsahom síry alebo naftu. V každom prípade to cenu lodnej prepravy výrazne zvýši. Lode, ktoré budú nové pravidlá opakovane porušovať, budú môcť byť zadržané a ich majiteľom bude hroziť súd.