Úvod Quanta SMART Nový rýchlotest na koronavírus od spoločnosti Bosch prináša spoľahlivé výsledky už za...

Nový rýchlotest na koronavírus od spoločnosti Bosch prináša spoľahlivé výsledky už za 39 minút

201
Bosch covid

Spoločnosť deklaruje, že má k dispozícii najrýchlejší PCR test na SARS-CoV-2 na svete

Nový rýchlotest pre analyzátor Vivalytic na detekciu patogénu SARS-CoV-2 je schopný poskytnúť výsledok testu už za 39 minút. V súčasnosti neexistuje rýchlejší test založený na polymerázovej reťazovej reakcii (PCR). Nový rýchlotest od spoločnosti Bosch je okrem iného určený na decentralizované použitie v mobilných testovacích centrách na diaľničných čerpacích staniciach alebo na letiskách. Testované osoby môžu získať spoľahlivý výsledok priamo na mieste odberu vzorky. Test s označením CE je teraz k dispozícii v Európe a pomáha eliminovať karanténu, odľahčuje laboratóriám a zvyšuje bezpečnosť práce a cestovania.

Bosch PCR Singleplex
Bosch Vivalytic

Vývoj nového testu Bosch PCR Singleplex je súčasťou výskumného a vývojového projektu spolufinancovaného Spolkovým ministerstvom školstva a výskumu. Má senzitivitu 98 percent a špecificitu 100 percent. Bol vyvinutý spoločne dcérskou spoločnosťou Bosch Bosch Healthcare Solutions a nemeckou biotechnologickou spoločnosťou R-Biopharm – popredným poskytovateľom vysoko citlivých manuálnych PCR testov. PCR testy sú medzi testovacími postupmi považované za zlatý štandard.

Bosch PCR Singleplex

Na konci marca, iba po šiestich dňoch vývoja, prišla spoločnosť Bosch s prvým rýchlotestom pre svoj analyzátor Vivalytic. Išlo o multiplexný test, ktorý otestuje vzorky za dve a pol hodiny, a to ako na vírus SARS-CoV-2, tak na deväť ďalších respiračných ochorení zároveň. Nový zrýchlený test je teraz zameraný výhradne na SARS-CoV-2. Od začiatku októbra 2020 by malo byť možné v jednej testovacej kazete vyhodnotiť až päť vzoriek súčasne a s porovnateľnou rýchlosťou. Spoločnosť Bosch tak zvyšuje testovacie kapacity zariadenia na viac ako 160 vzoriek denne, ktoré je možné pomocou Vivalytic spracovať úplne automaticky. Okrem toho sa má v budúcich niekoľkých týždňoch pomocou optimalizovaného softwaru ďalej skrátiť doba spracovania testu SARS-CoV-2 pre pozitívne vzorky.

Bosch PCR Singleplex

Výhodami rýchlotestov Bosch nie je len krátka doba analýzy, ale aj ľahká manipulácia: Pomocou tampónu sa odoberie vzorka z nosu alebo hrdla pacienta a vloží sa do testovacej kazety. Testovacia kazeta, ktorá už obsahuje všetky činidlá potrebné na test, sa následne vloží do analyzátoru Vivalytic. Ovládanie analyzátora Vivalytic je navrhnuté tak, aby bolo používateľsky prívetivé a vyžaduje len krátke zaškolenie odborného zdravotníckeho personálu. Vývoj systému Vivalytic, ktorý sa skladá z analyzátora a testovacích kaziet, je výsledkom mnohoročnej spolupráce medzi spoločnosťami Bosch Research and Advance Development a Bosch Healthcare Solutions.

Bosch PCR Singleplex

Bosch chce do konca roka dosiahnuť kapacitu jeden milión testov. Vzhľadom na to, že dopyt po analyzátore a rýchlotestoch je trvalo vysoký, spoločnosť intenzívne spolupracuje so svojimi dodávateľmi na vybudovaní maximálnej kapacity a na ďalšom zvýšení schopnosti dodávok.