Úvod PR správy Online hra Interland učí deti používať internet bezpečne

Online hra Interland učí deti používať internet bezpečne

201
Google Interland
Google Interland

Spoločnosť Google sprístupňuje slovenským deťom online hru Interland, na ktorej šírení sa bude podieľať aj program Teach For Slovakia. Bezplatná online hra je dostupná už aj v slovenskom jazyku a  snaží sa deťom zábavnou formou priblížiť základy bezpečného správania sa na internete.

Náročné obdobie, ktoré nás všetkých tento rok zastihlo, pritiahlo k internetu mnoho nových používateľov, vrátane tých detských. Podľa analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky sa k online výučbe pripojilo 81 percent celej žiackej populácie, pričom na jar 2020 internet vôbec nepoužívala polovica žiakov na základných školách. Deti bez povedomia o digitálnej bezpečnosti, ktoré sa na internet začali pripájať len nedávno a neprešli si predtým prípravou v škole alebo doma s rodičmi, sú pritom najzraniteľnejšie. Okrem všeobecných zručností pri ovládaní počítača však treba myslieť aj na kvalitu digitálnych zručností. Na Slovensku má základné digitálne zručnosti len 55 % populácie, čo je pod priemerom krajín Európskej únie. Problém je ešte výraznejší v našich školách, kde chýbajú kvalifikovaní učitelia informatiky.

Google Interland
Google Interland

Dobrodružná hra Interland je určená deťom školského veku od 7 do 12 rokov. Na jej spustenie stačí len internetový prehliadač a pozostáva zo štyroch základných lekcií, pričom každá z nich je akousi minihrou. Deti postupne prechádzajú celou hrou  a stávajú sa „internetovými hrdinami“. Počas svojej cesty sa postupne naučia, ako si poradiť s hackermi, phishermi, kyberšikanou alebo zdieľaním informácií na sociálnych sieťach.

Google Interland
Google Interland

Už pred pandémiou COVID-19 bolo používanie digitálnych technológií u detí spojené s rôznymi problémami. Napríklad len kyberšikanou je podľa prieskumu ESPAD 2019 ohrozených 6,7% slovenských študentov (6% chlapcov a 7,1% dievčat). Tieto čísla sú pravdepodobne ešte vyššie, keď sa väčšina sociálnej interakcie (a teda aj klasickej šikany) v čase pandémie presúva do virtuálneho priestoru. Týka sa to samozrejme aj ďalších problémov ako sledovanie nevhodného obsahu, bezpečnostné riziká (online predátori, ochrana osobných údajov, phishing, hacking  a pod.) a ďalších digitálnych hrozieb.