Úvod Ostatné Prieskum: Povolanie vedca vníma ako veľmi prínosné 19 % respondentov

Prieskum: Povolanie vedca vníma ako veľmi prínosné 19 % respondentov

104
koronavírus

Vedec patrí na Slovensku medzi najdôležitejšie povolania, aj keď ešte stále v prestíži výrazne zaostáva za povolaním lekára.

V prieskume, ktorý realizovala agentúra 2muse pre nadáciu ESET Science Award každý piaty respondent zaradil vedca medzi tri najdôležitejšie povolania. Respondenti však vnímajú aj nedostatočné podmienky na výskum, vrátane nízkeho finančného ohodnotenia.

Povolanie lekára považuje za dôležité pre spoločnosť až 81 % obyvateľov Slovenska. Povolanie vedca vníma ako veľmi prínosné 19 % respondentov, pričom 72 percent opýtaných ho považuje aj za príťažlivé. Je to najmä pre možnosť skúmať veci a objavovať niečo nové

Na Slovensku 67 % obyvateľov tvrdí, že sa zaujíma o vedecké informácie. Drvivá väčšina z nich čerpá informácie z internetu a zo spravodajstva (online médiá, TV a rozhlas). Až 75 % obyvateľov Slovenska hovorí, že vedecké názory a poznatky vplývajú na ich názory. Najviac si Slováci cenia vedecké informácie pri zdraví a technológiách.

Renomé vedcov v prínose pre spoločnosť je už dnes veľmi vysoké, nadpriemerne narástlo najmä medzi seniormi. O veľkom význame vedy pre rozvoj spoločnosti je presvedčených 92 % obyvateľov, pričom vo veku 65+ toto presvedčenie za posledný rok vzrástlo o 12 %. O 14 % viac seniorov očakáva, že vedci budú prichádzať s inováciami.  Až 86 % ľudí je presvedčených, že Slovensko musí zapracovať na zlepšení postavenia vedy a vedcov.

Informácie o prieskume:

Kvantitatívny prieskum realizovala prieskumná agentúra 2muse cez online panel s riadeným prístupom na vzorke 1 002 respondentov. Zber údajov prebehol 11.-16.2.2020. Vzorka bola reprezentatívna na populácii nad 15 rokov z hľadiska pohlavia, veku, regiónov a vzdelania.