Úvod Internetová bezpečnosť Prieskum: Za celý život detí sa rodičia s nimi o internetovej bezpečnosti...

Prieskum: Za celý život detí sa rodičia s nimi o internetovej bezpečnosti rozprávajú v priemere 46 minút

112
Kaspersky
Polovica rodičov sa s deťmi rozpráva o online bezpečnosti za celé ich detstvo menej ako polhodinu.

Podľa prieskumu spoločnosti Kaspersky má vyše 9 z 10 detí vo veku 7 až 12 rokov na svete k dispozícii smartfón, tablet, či iné zariadenie s pripojením na internet. Aj z tohto dôvodu nie je prekvapením, že až 84 percent rodičov má obavu o online bezpečnosť svojich detí.  

Prieskum totiž poukázal aj na jedno veľmi znepokojivé zistenie.  V priebehu celého ich detstva sa rodičia s deťmi o téme online bezpečnosti rozprávajú v priemere len neuveriteľných 46 minút. Pričom viac než polovica opýtaných rodičov (58 percent) sa podľa spoločnosti Kaspersky dokonca tejto téme venuje menej než 30 minút počas celého ich detstva.

Na jednej strane si rodičia (64 %) uvedomujú, že ich deti trávia príliš veľa času v online prostredí, na strane druhej, prináša toto prostredie potenciálne riziká, ktorým sú deti ponechané napospas. Z pohľadu rodičov sú najväčšími hrozbami pre deti najmä škodlivý obsah násilného alebo sexuálneho charakteru (27 %), závislosť na internete (26 %) a prijímanie anonymných správ alebo obsahu, ktorý ich môže podnecovať k nevhodnej či násilnej činnosti (14 %).

Čítajte viac: Bezpečnostné problémy smart žiaroviek od Philipsu

Je zrejmé, že rodičia musia zvoliť osobnejšie postupy na vytvorenie bezpečnejšieho internetového prostredia pre svoje deti a robiť to dostupnými prostriedkami a spôsobmi, ktoré im túto debatu pomôžu začať.

Na ochranu detí pred internetovými hrozbami spoločnosť Kaspersky rodičom odporúča:

  • Pokiaľ viete, čo chce vaše dieťa vyhľadať online, môžete mu ponúknuť pomoc a podporu, no pristupujte k týmto informáciám citlivo
  • Diskutujte so svojím dieťaťom o tom, koľko času môže tráviť na sociálnych sieťach. Pokúste sa s ním dohodnúť, aby tam netrávilo čas počas vyučovacích hodín alebo v noci
  • Snažte sa neobmedzovať jeho sociálne okolie, ale povedzte mu, aby si priateľov a známych vyberalo dôsledne a zodpovedne
  • Dôležitý je aj výber bezpečnostného riešenia, ktoré by malo byť navrhnuté špeciálne na ochranu dieťaťa v online svete. Ponúka ich viacero spoločností.