Úvod Quanta SMART Skin-on alebo Revolúcia v ovládaní: Chceli by ste mobil, potiahnutý (takmer) ľudskou...

Skin-on alebo Revolúcia v ovládaní: Chceli by ste mobil, potiahnutý (takmer) ľudskou kožou?

104

Skin-on je skutočne rozhranie, ktoré ľudskú kožu pripomína nielen vzhľadom, ale aj svojimi schopnosťami reagovať na vonkajšie podnety a citlivosťou na rôzne typy dotykov, pri ktorých rozpoznáva aj ich intenzitu.

Rozhranie Skin-On je výskumný projekt šestice vedcov (Marc Teyssier, Gilles BaillyCatherine PelachaudEric LecolinetAndrew Conn a Anne Roudaut) ktorí pochádzajú Telecom ParisTech-u, HCI Sorbonne Université a CNRS, pričom výskum prebiehal v priestoroch Bristol Interaction Group anglickom meste Bristol.

Základnou myšlienkou tohto projektu je fakt, že ľudská koža je jedným z najlepších rozhraní pre interakciu. Ak teda interaktívne zariadenia dostanú vlastnú „kožu,“ komunikácia s takýmito zariadeniami by sa mala zásadne zmeniť.

Na to však potrebuje kožu, čo najpodobnejšiu, aspoň pokiaľ ide o vlastnosti, tej ľudskej. Preto aj táto „technologická“ koža má niekoľko vrstvie – od podkožia cez strednú elektricky vodivú vrstvu až po jej vrchnú časť, schopnú reagovať na ľudské dotyky relatívne prirodzeným spôsobom.

To znamená, že rozpozná nielen konkrétne miesto dotyku a jeho intenzitu, ale aj formu. Inak bude reagovať na jednoduché stlačenie, inak na stlačenie dvomi prstmi, inak na posun, pripomínajúci hladenie. A pri všetkých samozrejme možno meniť spôsob reakcie aj od ich intenzity. To zatiaľ vedci demonštrovali na niekoľkých prototypoch od inteligentného kkoženého puzdra na mobil až po smart hodinky.

Viac napovie video projektového tímu:

Proces výroby:

Kompletný projekt nájdete na stránke Marca Teyssiera.