Úvod Aplikácie, softvér a služby Rýchlo a na veľké vzdialenosti. Aké druhy nákladu sa prepravujú letecky?

Rýchlo a na veľké vzdialenosti. Aké druhy nákladu sa prepravujú letecky?

219

Letecká nákladná preprava tovaru predstavuje ročne približne 35% svetového obchodu. Záujem o tento dopravný kanál je v dnešnej dobe teda obrovský. Výber leteckej prepravy však definujú dva hlavné faktory. Hodnota komodít a rýchlosť, akou musia byť prepravované.

Naliehavé materiály, ako sú rádiofarmaká na lekársku diagnostiku alebo liečbu, alebo tovar vysokej hodnoty, ako sú technologické produkty a komodity vysokej hodnoty, sa zvyčajne prepravujú leteckým nákladom.

Rýchla letecká preprava je tiež ideálna pre niektoré potravinárske produkty, ako sú čerstvé ryby, exotické ovocie a rezané kvety. Rast dopytu po preprave farmaceutických a zdravotníckych produktov má za následok aj zavedenie nových predpisov pre správnu manipuláciu so zásielkami citlivými na čas a teplotu.

Aké druhy nákladu sa prepravujú letecky?

Letecky prepravovaný tovar sa delí na dva základné druhy či skupiny. Ide o všeobecný a špeciálny náklad.

O všeobecný náklad sa môže postarať aj kamiónová preprava

Všeobecný náklad sú položky, ktoré nespadajú do kategórií špeciálneho nákladu a nevyžadujú žiadne zvláštne opatrenia alebo špeciálne zaobchádzanie počas prepravy. Tieto typy položiek patria do kategórie maloobchodný predaj a spotrebný tovar (s výnimkou mobilných telefónov, tabletov a notebookov), drogistický tovar, železiarsky tovar, textil a ďalšie, na ktorých transport sa dá využiť aj spoľahlivá kamiónová preprava,  lietadlo sa používa v tomto prípade, keď je doručenie urgentné.

Špeciálny náklad iba letecky

Špeciálny náklad je tovar, ktorý môže mať vzhľadom na svoju povahu, hmotnosť, rozmery alebo hodnotu špecifické požiadavky vrátane balenia, označovania, dokumentácie a manipulácie v rámci prepravného reťazca.

Preprava tohto tovaru je riešená osobitnými predpismi, ktoré je potrebné dodržiavať pri príprave, ponúkaní, prijímaní a manipulácii s týmto nákladom. Položky zahŕňajú okrem iného nebezpečný tovar, živé zvieratá, rýchlo sa kaziaci náklad, mokrý náklad, výrobky citlivé na čas a teplotu.

Ak teda pracujete s týmto typom tovaru, letecká preprava je pre vás ideálna.

Zdroj obrázka: muratart/Shutterstock.com