Úvod Inteligentná infraštruktúra Slovensko nedokázalo zabezpečiť dátové spojenie pre lietadlá

Slovensko nedokázalo zabezpečiť dátové spojenie pre lietadlá

30
dátové spojenie
Foto: Pexels

Dátové spojenie je súčasťou komunikácie medzi lietadlom a zemou, ktorá dopĺňa tradičnú hlasovú komunikáciu používanú v rámci riadenia letovej prevádzky.

Európska komisia predstavila súbor právnych krokov, ktoré prijíma pre porušenie základnej európskej legislatívy zo strany členských štátov Európskej únie. Slovensko sa ocitlo v skupine krajín, ktoré vyzvali na dodržiavanie pravidiel Únie týkajúcich sa poskytovania služieb dátového spojenia.

Komisia v rámci politiky mobility a dopravy, konkrétne pri iniciatíve Jednotné európske nebo, zaslala formálne výzvy 11 členským štátom, vrátane Slovenskej republiky, aby dodržiavali pravidlá EÚ týkajúce sa poskytovania služieb dátového spojenia. Vykonávacie nariadenie Európskej komisie z roku 2009 to vyžaduje od každého členského štátu.

Exekutíva Európskej únie poslala výzvu Bulharsku, Cypru, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Litve, Malte, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku za neposkytnutie a prevádzkovanie služieb dátového spojenia pre všetkých prevádzkovateľov lietadiel lietajúcich vo vzdušnom priestore.

Služby dátového spojenia sú súčasťou komunikácie medzi lietadlom a zemou, ktorá dopĺňa tradičnú hlasovú komunikáciu používanú v rámci riadenia letovej prevádzky. Zavedenie tejto technológie v Európe je nevyhnutné na zlepšenie efektívnosti komunikácie medzi pilotmi a riadiacimi pracovníkmi, a tým na zvýšenie kapacity riadenia letovej prevádzky.

Lehota pre poskytovateľov letových prevádzkových služieb na poskytovanie a prevádzkovanie služieb dátového spojenia uplynula 5. februára 2018. Nedostatok vybavenia v určitých riadiacich strediskách bráni prevádzkovateľom lietadiel využívať služby dátového spojenia. Prevádzkovatelia to mali zariadiť do 5. februára 2020. Dotknuté členské štáty majú štyri mesiace na to, aby situáciu začali riešiť.