Úvod Kúrenie a výroba energie Solárna energia je “najlacnejšia energia v histórii”

Solárna energia je “najlacnejšia energia v histórii”

120

Solárna energia je low Cost:

Medzinárodná energetická agentúra(IEA) je celkom známa kontroverzným prístupom ku obnoviteľným zdrojom energie, hlavne k solárnej energií. Po dlhých rokoch však aj IEA došla k záveru, že solárna energia je skvelá alternatíva k tradičným zdrojom energie ako plyn a uhlie. Pri tomto vyjadrení však neskončila. Vo svojej každoročnej analýze World Energy Outlook(WEO) dokonca tvrdí, že sa jedná o “najlacnejšiu elektrickú energiu” v histórii! 

Poďme si spoločne tento dokument v krátkosti prejsť.

Čo je to WEO?

IEA vo svojej pravidelnej referenčnej príručke WEO zverejňuje analýzy a trendy v oblasti energetického priemyslu. Tento rok obsahuje príručka poprvýkrát scenár a analýzu potrebných krokov na udržanie globálneho otepľovania pod 1.5°C, v minulých rokoch boli scenáre modelované okolo 2°C.

Solárna energia je výrazne lacnejšia

Tento rok sa v rámci modelov zamerali na energiu zo solárnych a veterných elektrární a zistili, že v súčasnosti je solárna energia až o 50% lacnejšia ako boli odhady z roku 2018.

Cena energie za Megawatt v jednotlivých častiach sveta. Zdroj:IEA

Hlavným katalyzátorom zmeny bol v tomto prípade pokles ceny veterných a solárnych elektrární. Iným slovami economies of scale a celkovo väčšie množstvo kapitálu/investorov na trhu s obnoviteľnými zdrojmi prispelo k výraznému zníženiu ceny výstavby solárnych a veterných elektrární

V praxi to znamená, že v USA stojí energia zo solárnych panelov menej ako 20 dolárov/MWh, v Európe sa cena pohybuje okolo 30 dolárov/MWh. Cena uhlia sa pritom pohybuje od 50 do 120 dolárov/MWh.

Ako zmiernime globálne oteplovanie?

IEA sa tento rok zamerala aj na prediktívny model globálneho otepľovania a produkcie emisií.

Na dosiahnutie nulových emisií do roku 2050 bude potrebný veľký nárast produkcie solárnej a veternej energie. Zároveň sa očakáva úplný prechod k elektrickým vozidlám a na stabilizovanie teploty bude potrebná aj zmena správania ľudí, ktorá by znížila celkovú spotrebu elektrickej energie. Optimistické na tomto modely je, že vďaka obnoviteľným zdrojom energie je tento scenár reálne možné dosiahnuť.

Hodnota energie

IEA používa vlastný model pre vyhodnocovanie celkovej hodnoty elektrickej energie. Medzi hlavné parametre patrí energia, flexibilita a kapacita. Aj v tomto hodnotení vyhráva na všetkých kontinentoch solárna energia pred uhlím a plynom, v niektorých scenároch ju však poráža energia z pobrežných veterných elektrární. 

Solárna energia prekoná uhlie v roku 2025

V posledných rokoch vidíme raketový rast solárnej energie. Miesto spomalovania sa očakáva, že podiel solárnej energie narastie o viac ako 40% do roku 2025. V tomto roku by mala solárna energia prvýkrát prekonať uhlie a v roku 2040 by sa mala stať najväčším zdrojom elektrickej energie celosvetovo. To samozrejme znamená, že rekordný rast bude musieť pokračovať pričom v minulosti sa predpokladalo, že rast obnoviteľných zdrojov energie sa spomalí. 

Tieto predpoklady vyzerajú šialene, ale treba si uvedomiť, že momentálna solárna kapacita na svete je väčšia ako predminuloročné odhady na rok 2040. Takisto je čoraz zrejmejšie, že obnoviteľné zdroje energie budú tvoriť hlavnú zložku energetiky v budúcnosti. V minulosti veľké fosílne korporáty mohli solárnu energiu ignorovať ako zbytočnú, teraz sa pre nich stáva nočnou morou. 

Zdroj obrázkov: IEA

Originálna správa:RenewEconomy