Úvod Aplikácie, softvér a služby Učitelia môžu zdarma využiť elektronické testy pre základné a stredné školy

Učitelia môžu zdarma využiť elektronické testy pre základné a stredné školy

277
elektronické testy

Pre siedmakov, ôsmakov, deviatakov a aj pre stredoškolákov, ktorí sa v tomto období vzdelávajú online, pripravil NÚCEM širokú ponuku elektronických testov. Elektronické testy sa zameriavajú na rôzne typy gramotností – čitateľskú, jazykovú, matematickú, prírodovednú, finančnú či štatistickú.

Popri e-testoch z matematiky a slovenčiny pre žiakov na slovenských aj maďarských školách, si môžu žiaci vyskúšať aj elektronické testy z anglického a nemeckého jazyka na zodpovedajúcej úrovni. K dispozícii sú tiež vedomostno-zábavné úlohy. Cieľom týchto testov by malo byť zopakovanie učiva a upevňovanie medzipredmetových vzťahov a gramotností žiakov. Zároveň NÚCEM neodporúča, aby učitelia testy využívali na hodnotenie a známkovanie žiakov v tejto mimoriadne situácii. Systém e-Test je od apríla sprístupnený pre všetky školy.

Až do 27. mája 2020 umožní NÚCEM spolu s dodávateľom systému e-Test, spoločnosťou IBM Slovensko s. r. o., všetkým základným a stredným školám využívať databázu, obsahujúcu elektronické testy. Žiaci si môžu testy spustiť v domácom prostredí na počítačoch, notebookoch, prípadne na niektorých typoch tabletov.

elektronické testy
Bližšie informácie súvisiace s ponukou jarných školských e-testovaní nájdete na adrese http://www.etest.sk/e-testovanie-jar-2020/

Pripravená je široká ponuka jarných elektronických testovaní zameraná najmä na rôzne typy gramotností. Pre deviatakov na základných školách sú pripravené testy na overenie matematickej a prírodovednej gramotnosti. Pre ôsmakov zasa testy z čitateľskej gramotnosti a matematiky. Žiaci ôsmeho aj deviateho ročníka si môžu overiť jazykové znalosti z anglického jazyka na úrovni A2. Siedmaci majú k dispozícii test zo slovenského jazyka a literatúry. Tieto testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov osemročných gymnázií.

Aj špeciálne testy

Stredoškoláci z gymnázií aj stredných odborných škôl si môžu svoje vedomosti a prepojenie poznatkov z rôznych predmetov overiť v testoch zo štatistickej, finančnej či prírodovednej gramotnosti. Čitateľská gramotnosť je k dispozícii tak žiakom zo slovenských škôl, ako aj žiakom zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Žiaci na gymnáziách a stredných odborných školách si môžu overiť aj jazykové kompetencie v testoch z anglického a nemeckého jazyka na úrovni B1. Pre všetkých žiakov sú k dispozícii aj dva zábavné testy.

Aj školy, ktoré nemajú licencie, môžu požiadať o prístup do systému e-Test a využiť moduly učiteľského testovania a školských e-testovaní, ktoré  v systéme ponúka NÚCEM. Bližšie informácie súvisiace s ponukou jarných školských e-testovaní nájdete na adrese http://www.etest.sk/e-testovanie-jar-2020/ a taktiež aj na webe Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania http://www.etest.sk/.