Úvod Ostatné Vedci sú pre Slovensko drahí, vypnime im preto databázy

Vedci sú pre Slovensko drahí, vypnime im preto databázy

285
vedci
Chemici prišli o prístup k dvom dôležitým databázam.

Na jeseň minulého roku nám CERN pozastavil členstvo pre neplatenie príspevkov. Len čo sme ho doplatili, ministerka školstva nechala vypnúť ďalšie dve vedecké databázy. Vedci sú evidentne na vedľajšej koľaji.

Len na prelome tohto a minulého roku boli uhradené pohľadávky voči CERN-u, ktorý  nám dokonca na jeseň pozastavil členstvo kvôli neuhradeným príspevkom. Tie každoročne tvoria približne 7 miliónov eur.

Ministerska pri príležitosti ich uhradenia uviedla, že pomerne veľké členské príspevky platí Slovensko aj za členstvo v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne, kde je to ďalších približne 3,5 milióna eur a za pridružené členstvo v Európskej vesmírnej agentúre platíme približne 1,5 milióna, pričom plné by nás podľa Lubyovej stálo okolo 20 miliónov.

Pokiaľ ide o členstvo v SÚJV Dubna, tak na jednej strane je pre Slovensko drahé, na druhej sa ním ministerstvo školstva na webe stále chváli: „…členstvo v SÚJV v Dubne umožňuje sebarealizáciu cca 150 vysokokvalifikovaným expertom z 5 ústavov SAV, 11 fakúlt rôznych univerzít a niekoľko rezortných ústavov SR. Vzhľadom na úzku spoluprácu EVPU a.s. v Novej Dubnici s SÚJV Dubna je umožnený prenos špičkových technológií na Slovensko. V SÚJV Dubna je vychovaných 21 expertov špeciálne pre Cyklotrónové centrum SR v Bratislave.“

Podľa ministersky je dôležité zvážiť, kam chceme mať prístup a kam nie a nepáči sa jej ani to, že všetky poplatky idú z rozpočtu ministerstva školstva.  Európska vesmírna agentúra robí napríklad podľa nej výskum v oblasti telekomunikácií, navigácie a prieskumu Zeme, čo nemá so školstvom vôbec nič spoločné.

Vedci
V druhej polovici minulého roku slovenskí vedci dočasne prišlli o prístup k výskumu v CERN-e.

Najnovšie prešla ministerka od slov k činom a vedcom zrušila prístup do dvoch špecializovaných databáz. Konkrétne  Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR prestalo platiť prístup k špecializovaným chemickým vedeckým databázam Reaxys a SciFinder. Ročný prístup do databázy Reaxys stojí 166 000 eur a do databázy SciFinder 487 000 eur.

Problémom je, že do konca roka 2019 CVTI zabezpečovalo prístupy do uvedených databáz cez eurofondy, no to už možné nie je a desať rokov nikomu nenapadlo, čo s tým ďalej. Na riešenie prišla až ministerstva školstva Lubyová, ktorá sa ich rozhodla vypnúť.  Ministerska tvrdí, že ide o krok konzultovaný s vysokými školami a odobrený nimi. Odôvodnila to aj tým, že ide o vysokošpecializované databázy, ktoré na Slovensku využívali vedci len relatívne málo, navyše sú dôležité len pre dve verejné vysoké školy.

Čítajte viac: Politika podľa Apple: Rusom ukazujú také mapy, aké si želajú vidieť, my vidíme iné

Na jednej strane nechceme byť montážnou linkou Európy, na druhej strane nechceme vychovávať špecializovaných vedcov, zaoberajúcich sa aj základným výskumom, lebo sú pre nás drahí. Zato 23 miliónov eur na navýšenie sumy za Národný štadión sa našlo bez problému. Mimochodom, tiež ide o rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Futbalistov potrebujeme v tomto štáte evidentne oveľa viac, než vedcov…