Úvod PR správy Zaisťuje chod spoločnosti. 5 spôsobov, ako predĺžiť životnosť elektromotora

Zaisťuje chod spoločnosti. 5 spôsobov, ako predĺžiť životnosť elektromotora

237

Údržba elektromotora je základným predpokladom pre fungovanie spoločnosti ako takej. Toto zariadenie nájdeme dnes takmer všade. Žiaľ, ani ten najpozornejší plán údržby nedokáže zabrániť sporadickým problémom. Výrobcovia sa čoraz častejšie obracajú na modely prediktívnej údržby a riešenia monitorovania svojich elektromotorov v reálnom čase, aby pomohli zvýšiť spoľahlivosť.

Pre mnohých výrobcov to však zatiaľ nie je možné. Ak preto vaša továreň stále čaká na riešenia založené na senzoroch, existujú spôsoby, ako zvýšiť spoľahlivosť a výkon elektromotorov inak.

Ako predĺžiť životnosť elektromotorov?

Väčšina z týchto tipov je už súčasťou dobrého plánu bežnej údržby. Zvýšenie frekvencie ich podávania alebo vykonávanie náhodných kontrol životne dôležitých elektromotorov však môže znížiť pravdepodobnosť úplného zlyhania motora, ktorý uvádza do pohybu dôležité čelné prevodovky.

Pravidelné mazanie

Mazanie je jedným z najväčších faktorov účinnosti a spoľahlivosti výkonného elektromotora. Použitie správneho typu maziva so správnou viskozitou je teda nevyhnutné. Mazanie znižuje teplo a trenie, čo sú najväčšie škody na elektromotore. Uistite sa ale, že mazivo neobsahuje žiadne nečistoty a že sú dodržané správne úrovne mazania, aby sa predišlo kontaminácii alebo nadmernému opotrebovaniu ložísk.

Bežné čistenie

Čistenie motora je jednoduchá úloha, ktorá by mala byť súčasťou bežnej údržby. Udržujte kryt bez prachu a nečistôt a uistite sa, že všetky vetracie otvory nie sú upchaté. Zabráňte hromadeniu nečistôt tak bežne, ako je to možné. A uistite sa, že čistite motor iba pomocou schválených chemikálií a postupov, aby ste nepoškodili kryt alebo iné dôležité súčasti.

Správne chladenie a regulácia napätia

Napriek správnemu mazaniu je teplo pre elektromotory s nepretržitým chodom problémom. Skontrolujte, či je chladenie dostatočné a či je možné vetranie. Tiež zmiernite napätie pomocou osciloskopu a uistite sa, že motor nedostáva nadmerné napätie , ktoré môže spôsobiť jeho prehriatie a poruchu.

Vibračné testy a montážne kontroly

Pomocou ultrazvukového monitora skontrolujte, či motor počas používania nadmerne nevibruje. Určité vibrácie sú normálne, ale nadmerné vibrácie môžu ovplyvniť súososť ložísk a rozloženie zaťaženia, čo spôsobuje nadmerné opotrebovanie motora. Ak vibrácie prekračujú hranice normálnej prevádzky, skontrolujte upevnenia motora, aby ste sa uistili, že je pevné a bezpečné.

Správne skladovanie a manipulácia

Pri demontáži motorov – či už kvôli servisu alebo skladovaniu – je dôležité správne s nimi zaobchádzať. Podobne by sa s motormi zabalenými na prepravu alebo skladovanie malo zaobchádzať s ohľadom na ich funkciu. To zahŕňa minimalizáciu kondenzácie a prítomnosti vlhkosti, odmasťovanie a plánovanie izolačného odporu. Dlhodobá spoľahlivosť motora by mala byť stále na prvom mieste, aj keď je momentálne mimo prevádzky.

Teplo, kontaminácia a vibrácie prispievajú k nadmernému opotrebovaniu motora a predčasnému zlyhaniu veľmi rýchlo. Tieto tipy – spolu so správnou rutinnou údržbou – sú preto kľúčové na zmiernenie týchto premenných a predĺženie životnosti a funkcie motora.

Zdroj obrázka: loraks/Shutterstock.com