Úvod Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako narábame s vašimi osobnými údajmi a ako ich spracovávame.

V akom rozsahu a aké osobné údaje spracovávame závisí od toho, či ste  náš interný zamestnanec, externý prispievateľ, záujemca o prácu, dodávateľ alebo návštevník našej stránky. Rozsah spracovaných údajov závisí aj od formy, akou sa s nami rozhodnete komunikovať.

Bez ohľadu na formu a rozsah ich spracovania sa zaväzujeme, že žiadne zo zhromaždených údajov nepredáme, neposkytneme tretej strane a nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na quanta@quanta.sk, resp. prostredníctvo odoslania správy z našej facebookovej stránky Quanta Magazín (@@quantamagazin).