Úvod História a výročia Zomrel známy fyzik, popularizátor vedy a zakladateľ niekoľkých vedeckých oborov Július...

Zomrel známy fyzik, popularizátor vedy a zakladateľ niekoľkých vedeckých oborov Július Krempaský

28
Profesor Július Krempaský bol autorom viac než stovky monografií a spoluautorom šiestich patentov. Foto: YouTube

Vo veku 88 rokov zomrel v piatok 6. 12. slovenský fyzik, pedagóg a popularizátor vedy profesor Július Krempaský. Autor viac než sto monografií, spoluautor šiestich patentov a nositeľ Národnej ceny SR

Július Krempaský sa narodil v roku 1931 v Krížovej Vsi. Ovplyvnil budovanie a formovanie vedy a nepriamo aj elektrotechnického priemyslu na Slovensku. Je spoluautorom šiestich patentov, neúnavným propagátorom vedy a jej uplatnenia v praxi. V roku 1980 sa stal členom korešpondentom Slovenskej akadémie vied a o tri roky neskôr členom korešpondentom Česko-slovenskej akadémie vied. V roku 1995 sa stal členom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu.

Ako prvý na Slovensku začal skúmať polovodiče a vychoval prvú generáciu odborníkov na túto problematiku. Prvenstvo mu patrí aj v oblasti synergetiky. Pre túto disciplínu napísal základnú literatúru a viacero vedeckých článkov, organizoval semináre na túto tému.

Založil vedecký odbor termofyzikálne vlastnosti, aj v tomto odbore napísal viaceré významné vedecké publikácie a články. Rovnako je zakladateľom vedeckého odboru nekryštalické polovodiče a spolupracoval takisto pri zakladaní vedeckého oboru amorfné kovy.

Podieľal sa na modernizácii procesu výuky fyziky na vysokých technických školách a napísal na túto tému základnú učebnicu v rozsahu 750 strán. V oblasti stredných škôl stimuloval aktivitu v oblasti „integrovaného“ vyučovania prírodovedy a napísal pre túto oblasť základné učebné texty.

Je autorom viac ako 100 monografií, vedeckopopulárnych diel v slovenčine, angličtine, nemčine, desiatok vysokoškolských skrípt. Známa je aj jeho kniha Veda verzus viera.
Za svoju vedeckú činnosť získal ocenenia – Národnú cenu SR za založenie vedeckého odboru termofyzikálne vlastnosti, Cenu SAV za popularizáciu vedy, Cenu ministra školstva SR za vedu a techniku i Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti rozvoja vedy a školstva.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať vo štvrtok 12. decembra o 14.00 h v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave.